REGULAMIN - LIGA SINGLOWA

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rozgrywki tenisowe noszą nazwę WEEKENDOWA LIGA TENISOWA SET POINT.
 2. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród uczestników.
 3. Uczestnikami rozgrywek mogą być osoby które ukończyły 16 lat, które wpiszą się na listę uczestników oraz zapłacą wpisowe.
 4. Organizatorem WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT jest CENTRUM TENISOWE SET POINT.
 5. Zapisy do WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT trwają do 30 kwietnia 2021 r.
 6. Dla pierwszej edycji wpisowe wynosi 30 zł płatne do 30 kwietnia 2021 r.
 7. Rozrywki WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT rozpoczynają się z dniem 01 maja 2021 r.
 8. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w CENTRUM TENISOWYM SET POINT, 88-100 Inowrocław, ul. Staropoznańska 2.
 9. Wszystkie mecze ligowe odbywają się na kortach CENTRUM TENISOWEGO SET POINT.
 10. WEEKENDOWA LIGA TENISOWA SET POINT rozgrywana jest w dwóch cyklach:

  jesień i wiosna, z wyjątkiem pierwszej edycji, która jest rozgrywana tylko w jednym cyklu – wiosna.

II SYSTEM ROZGRYWEK

 

 1. W pierwszej edycji wszyscy zgłoszeni zawodnicy rywalizują na jednym poziomie rozgrywek, w jednej grupie, systemem “każdy z każdym”.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż 20 (dwudziestu) uczestnicy zostaną losowo podzieleni do proporcjonalnie liczebnych grup.
 3. Na podstawie wyników uzyskanych w pierwszej edycji uczestnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych lig według rozpiski:

  ● I LIGA – miejsca od 1-8,
  ● II LIGA – miejsca od 9-16,
  ● III LIGA – miejsca od 17-24,
  ● IV LIGA – miejsca od 25-32.

 4. Mecze WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT rozgrywane są w weekendy. Uczestnicy mają trzy kolejne weekendy na rozegranie meczu. Na mecz uczestnicy umawiają się indywidualnie. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za rozegranie meczu. Brak inicjatywy ze strony uczestnika do rozegrania meczu może być podstawą do ukarania go walkowerem za nierozegranie meczu.
 5. W przypadku zgody obu uczestników mecz może zostać rozegrany w inny dzień tygodnia.
 6. W przypadku braku jednomyślności uczestników co do terminu meczu organizator odgórnie wyznacza weekendowy termin na rozegranie meczu. W przypadku nie pojawienia się któregoś z uczestników drugi wygrywa mecz walkowerem. W przypadku nie pojawienia się obu uczestników mecz jest weryfikowany jako dwustronny walkower.
 1. Szczegółowy harmonogram rozgrywania meczów pojawi się po upływie terminu na zapisy.
 2. Organizator ma obowiązek udostępnić korty na mecze WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT w sobotę od 14.00 do 22.00 oraz w niedzielę od 13.00 do 22.00.
III ROZGRYWANIE MECZÓW

 1. Mecze WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT rozgrywane są od stanu 0:0 do dwóch wygranych setów.
 2. W przypadku jednomyślności uczestnicy mogą rozegrać trzeciego seta od stanu 2:2 lub zagrać super tie- breaka.
 3. Uczestnicy sędziują sobie sami. Istnieje możliwość wynajęcia sędziego na mecz. Zamówienie sędziego musi odbyć się minimum 24h przed terminem meczu. Koszt takiej usługi wynosi 100zł/h. Opłatę uiszcza uczestnik zamawiający sędziego.
 4. Uczestnicy mają swobodę co do wyboru piłek jakimi ma zostać rozegrany mecz. W przypadku braku jednomyślności czyimi piłkami ma zostać rozegrany mecz, uczestnicy muszą kupić piłki u Organizatora Ligi (TRETORN SERIE PLUS CONTROL) i nimi rozegrać mecz. Piłki zabiera uczestnik, który za nie zapłacił.
 5. Uczestnicy rezerwują kort na rozegranie meczu na 1,5 (półtora) godziny lub więcej.
 6. W przypadku nie dokończenia meczu uczestnicy mają obowiązek dokończenia meczu w najbliższym możliwym terminie. Brak jednomyślności co do terminu dokończenia meczu skutkuje obustronnym walkowerem.
 7. W trakcie meczu na korcie nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że uczestnicy wyrażą na to wcześniejszą zgodę.
 
IV OPŁATY ZA WYNAJĘCIE KORTU

 1. Opłata za wynajęcie kortu na rozegranie meczu WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT wynosi tyle ile opłata za stałą rezerwację kortu.
 2. Opłatę za wynajęcie kortu na rozegranie meczu WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT uczestnicy meczu ponoszą po połowie.
 3. W przypadku nie stawienia się uczestnika na meczu WEEKENDOWEJ LIGI TENISOWEJ SET POINT ponosi on całość opłaty za wynajęcie kortu. W przypadku nie pojawienia się na meczu obu uczestników ponoszą oni koszt wynajęcia kortu po połowie.
 

V SYSTEM PUNKTACJI

1. Za rozegranie meczu uczestnicy otrzymują punkty według rozpiski:

 • wygrana w stosunku 2:0 oraz walkowerem  – 4 punkty,
 • wygrana w stosunku 2:1 – 3 punkty,
 • przegrana w stosunku 1:2 – 2 punkty,
 • przegrana w stosunku 0:2 oraz krecz – 1 punkt,
 • walkower dwustronny – 0 punktów.

2. Za krecz uznaje się sytuację, w której:

 • uczestnik nie może rozegrać meczu w wyznaczonym terminie (kontuzja, wyjazd itp.), o czym poinformował organizatora nie później niż 48h przed ostatecznym terminem rozegrania meczu.
 • uczestnik nie jest w stanie dokończyć rozgrywanego meczu z powodu kontuzji.

3. W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie dokończyć rozgrywanego meczu z powodu kontuzji wynik meczu weryfikowany jest jako krecz, chyba że:

 • wygrał seta, wtedy wynik weryfikowany jest jako przegrana w stosunku 1:2,
 • drugi uczestnik wyrazi zgodę na dokończenie meczu w innym terminie.

VI TABELE KOŃCOWE

 

1. O kolejności uczestników w tabeli w pierwszej kolejności decydują:

 • liczba wygranych,
 • suma punktów,
 • bezpośredni pojedynek (gdy dwóch graczy ma tyle samo wygranych i punktów),
 • mała tabela (gdy trzech lub więcej graczy ma tyle samo wygranych i punktów),
 • ratio setów,
 • ratio gemów.

2. Do małej tabeli zalicza się tylko wyniki uzyskane w meczach z innymi uczestnikami małej tabeli.

VII SYSTEM ROZGRYWANIA PIERWSZEJ EDYCJI

 

1. W związku ze zgłoszeniem się 32 (trzydziestu dwóch) uczestników rozgrywki zostały podzielone na dwie fazy grupowe. Faza pierwsza (grupa A i B) oraz faza druga (grupy C, D, F).

2. W wyniku losowania uczestnicy zostali przydzieleni do dwóch 16 (szestasto) osobowych grup oznaczonych literami A i B.

3. Po zakończeniu pierwszej fazy rozgrywek w grupach A i B powstaną tabele, na podstawie których uczestnicy zostaną przydzieleni do drugiej fazy grupowej z zaliczeniem wszystkich uzyskanych wyników według rozpiski:

a) uczestnicy z miejsc 1-6 trafią do grupy C i będą rywalizować o miejsca od pierwszego do dwunastego,

b) zawodnicy z miejsc 7-12 trafią do grupy D i będą rywalizować o miejsca od trzynastego do dwudziestego czwartego,

c) zawodnicy z miejsc 13-16 trafią do grupy E i będą rywalizować o miejsca od dwudziestego piątego do trzydziestego drugiego.

4. Miejsce zajęte przez uczestnika na koniec drugiej fazy grupowej (grupy C, D, E) zdecyduje o jego przydziale do poszczególnej ligi w edycji jesień 2022 r., według rozpiski zamieszczonej w art. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.

VIII PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair play.
 3. Każdy uczestnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego i zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.
 4. Wyniki oraz tabele dostępne są w CENTRUM TENISOWYM SET POINT.
 5. Uczestnik zgłaszając akces do WEEKENDOWEJ LIDZE TENISOWEJ SET POINT akceptuje automatycznie niniejszy regulamin.
 6. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretację, jak i sprawy sporne rozstrzyga Rada ligi.
 7. Skład Rady Ligi:

       
        Michał Bagrowski
        Sławomir Dudziak
        Łukasz Bagrowski

Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym dostosowania ustawień do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.​